Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme
Gizlilik Kurallarımız gereğince Şirketimiz GY Garanti Yalıtım LTD ŞTİ ve www.kosterbayi.com web sitesi ve mobil uygulamasında üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişsel verilerinizin korunması, işlenmesi-kullanımı, site kullanım şartları, ticari elektronik iletişimler ve ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen esaslar geçerlidir.  
Şirketimiz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla veri toplamakta ve kullanmaktadır. Bu doğrultuda toplanılan kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlar esas alınmaktadır. 
Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, TC Kimlik numarası ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgilerinizi size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sizlerden talep etmektedir. Aynı doğrultuda alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan veya olmayan tüm bilgileriniz ilgili mevzuatlar gereğince veya gerekli veya zorunlu hallerde Şirketimiz, servis sağlayıcıları/tedarikçileri ve bunların belirleyeceği 3.kişiler veya kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. Bahse konu kişisel veriler hiçbir suretle belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak olup ilgili tedbirler alınmak kaydıyla  işlenecek ve saklanacaktır.
Şirketimiz web sitesi www.kosterbayi.com üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, hiçbir suretle 3.kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle veya ticari amaçla kullanmamakta, satmamakta veya bunlardan menfaat elde etmemektedir. 
Şirketimizin ilgili mevzuatlar gereğince verilerinizi güncel ve doğru tutma yükümlülüğü kapsamında sizlerin Şirketimiz ile doğru ve güncel verileri paylaşmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz ile web sitemiz (www.kosterbayi.com) üzerinde paylaşılmış olan iletişim kanalları veya info@ kosterbayi.com.tr mail adresinden ulaşabilir veya web sitelerindeki üyelik hesaplarınız kendi düzeltmelerinizi yapabilirsiniz.
Şirketimiz ilgili mevzuatların izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 3.kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Bu doğrultuda kişisel bilgileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecektir. 
- Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek ve iletişim bilgileri ve ilgili diğer bilgileri kaydetmek, 
- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve işbu sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, 
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak, müşterilerimizin alışkanlıklarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak ilgilenebileceği ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve kampanyaları aktarmak,
- Müşteri memnuniyetini artırmak, alışveriş yapan müşterilerimizi analiz etmek ve müşteri portföyünü belirlemek, çeşitli pazarlama, promosyon, kampanya ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek,
- Müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- İlgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek. 
Çerezler 
Çerezler internet tarayıcınıza veya sabit diskinize depolanarak bilgi toplar. Bu bilgilerle tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturur ve size özel kampanya, tanıtım ve promosyonlar sunar. Şirketimiz, web sitesindeki (www.kosterbayi.com) “çerezler” yoluyla site üzerindeki kullanımınız sırasındaki ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili mevzuatlarda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplanacak, işlenecek, 3.kişilerle paylaşılacak ve ilgili tedbirleri alınarak güvenli olarak saklanacaktır.
Gizlilik Kuralları, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde Yapılacak değişiklikler
Şirketimiz burada belirtilen hususlara ilişkin her zaman değişiklik yapabilir. Bahse konu değişiklikler ile ilgili bilgilendirme web sitesi (www.kosterbayi.com) üzerinden yapılacak olup yayınlanmasından itibaren geçerlilik arz edecektir. Bu halde değişikliğe binaen üye/müşteriler diledikleri güncellemeyi yapabilir. 
İletişim İzni
Rıza göstererek paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermektesiniz.
Kişisel Verilerinizin Korunması 
Yukarıda belirtilen hususlar, kanunlar, yaptırımlar, gizlilik politikamız ve sorumluluklarımız çerçevesinde verileriniz sizin onayınız olmadan 3.kişilere aktarılmamaktadır.  
GY Garanti Yalıtım  tarafından web siteleri ve bunların mobil uygulamalarında (www.kosterbayi.com) genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. İzninize istinaden 3.kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda tüm hukuki tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileri alan 3.kişilerin veri koruma politikalarından ve 3.kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya  bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Şirketimize kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve taleplerinize ilişkin ilgili mevzuatlar kapsamında olumlu veya gerekçelendirilerek olumsuz geri dönüş yapılacaktır. 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Üçüncü Taraf Çerezlerinin Reklam ve Yeniden Hedeflemede Kullanımı
GY Garanti Yalıtım web sitesi www.kosterbayi.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 
GY Garanti Yalıtım çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
Web sitesi www.kosterbayi.com mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin şirketimizin offline mağazaları ve bayilerinde mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, belirtilen çerçevede anılan şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya dışında işlenebilir, aktarılabilir. Veri işlenmesi sonucu elde edilen sonuçlar sadece GY Garanti Yalıtım bağlı markalarında (kosterbayi) fiziki ve e-mağazalarındaki müşteri deneyimini iyileştirmek , promosyonel önerilerde bulunmak, kişiye özel kampanya ve ürün önerilerinin iletişiminde kullanılır. 
Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme
Gizlilik Kurallarımız gereğince Şirketimiz GY Garanti Yalıtım LTD ŞTİ ve www.kosterbayi.com web sitesi ve mobil uygulamasında üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişsel verilerinizin korunması, işlenmesi-kullanımı, site kullanım şartları, ticari elektronik iletişimler ve ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen esaslar geçerlidir.  
Şirketimiz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla veri toplamakta ve kullanmaktadır. Bu doğrultuda toplanılan kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlar esas alınmaktadır. 
Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, TC Kimlik numarası ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgilerinizi size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sizlerden talep etmektedir. Aynı doğrultuda alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan veya olmayan tüm bilgileriniz ilgili mevzuatlar gereğince veya gerekli veya zorunlu hallerde Şirketimiz, servis sağlayıcıları/tedarikçileri ve bunların belirleyeceği 3.kişiler veya kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. Bahse konu kişisel veriler hiçbir suretle belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak olup ilgili tedbirler alınmak kaydıyla  işlenecek ve saklanacaktır.
Şirketimiz web sitesi www.kosterbayi.com üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, hiçbir suretle 3.kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle veya ticari amaçla kullanmamakta, satmamakta veya bunlardan menfaat elde etmemektedir. 
Şirketimizin ilgili mevzuatlar gereğince verilerinizi güncel ve doğru tutma yükümlülüğü kapsamında sizlerin Şirketimiz ile doğru ve güncel verileri paylaşmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz ile web sitemiz (www.kosterbayi.com) üzerinde paylaşılmış olan iletişim kanalları veya info@ kosterbayi.com.tr mail adresinden ulaşabilir veya web sitelerindeki üyelik hesaplarınız kendi düzeltmelerinizi yapabilirsiniz.
Şirketimiz ilgili mevzuatların izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 3.kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Bu doğrultuda kişisel bilgileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecektir. 
- Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek ve iletişim bilgileri ve ilgili diğer bilgileri kaydetmek, 
- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve işbu sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, 
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak, müşterilerimizin alışkanlıklarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak ilgilenebileceği ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve kampanyaları aktarmak,
- Müşteri memnuniyetini artırmak, alışveriş yapan müşterilerimizi analiz etmek ve müşteri portföyünü belirlemek, çeşitli pazarlama, promosyon, kampanya ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek,
- Müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- İlgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek. 
Çerezler 
Çerezler internet tarayıcınıza veya sabit diskinize depolanarak bilgi toplar. Bu bilgilerle tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturur ve size özel kampanya, tanıtım ve promosyonlar sunar. Şirketimiz, web sitesindeki (www.kosterbayi.com) “çerezler” yoluyla site üzerindeki kullanımınız sırasındaki ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili mevzuatlarda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplanacak, işlenecek, 3.kişilerle paylaşılacak ve ilgili tedbirleri alınarak güvenli olarak saklanacaktır.
Gizlilik Kuralları, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde Yapılacak değişiklikler
Şirketimiz burada belirtilen hususlara ilişkin her zaman değişiklik yapabilir. Bahse konu değişiklikler ile ilgili bilgilendirme web sitesi (www.kosterbayi.com) üzerinden yapılacak olup yayınlanmasından itibaren geçerlilik arz edecektir. Bu halde değişikliğe binaen üye/müşteriler diledikleri güncellemeyi yapabilir. 
İletişim İzni
Rıza göstererek paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermektesiniz.
Kişisel Verilerinizin Korunması 
Yukarıda belirtilen hususlar, kanunlar, yaptırımlar, gizlilik politikamız ve sorumluluklarımız çerçevesinde verileriniz sizin onayınız olmadan 3.kişilere aktarılmamaktadır.  
GY Garanti Yalıtım  tarafından web siteleri ve bunların mobil uygulamalarında (www.kosterbayi.com) genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. İzninize istinaden 3.kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda tüm hukuki tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileri alan 3.kişilerin veri koruma politikalarından ve 3.kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya  bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Şirketimize kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve taleplerinize ilişkin ilgili mevzuatlar kapsamında olumlu veya gerekçelendirilerek olumsuz geri dönüş yapılacaktır. 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Üçüncü Taraf Çerezlerinin Reklam ve Yeniden Hedeflemede Kullanımı
GY Garanti Yalıtım web sitesi www.kosterbayi.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 
GY Garanti Yalıtım çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
Web sitesi www.kosterbayi.com mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin şirketimizin offline mağazaları ve bayilerinde mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, belirtilen çerçevede anılan şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya dışında işlenebilir, aktarılabilir. Veri işlenmesi sonucu elde edilen sonuçlar sadece GY Garanti Yalıtım bağlı markalarında (kosterbayi) fiziki ve e-mağazalarındaki müşteri deneyimini iyileştirmek , promosyonel önerilerde bulunmak, kişiye özel kampanya ve ürün önerilerinin iletişiminde kullanılır. 
Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.