KÖSTER FS Pox Primer 2K SET 0,5 KG

KÖSTER FS Pox Primer 2K SET 0,5 KG


  • 829,20₺
Polisülfit Mastik Astarı

İki bileşenli, şeffaf, solvent içeren, epoksi reçine esaslı yüksek aderans astarıdır. Beton, sıva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeylerde KÖSTER Fugenspachtel mastik uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

KÖSTER FS-Pox-Primer-2K Uygulanması:

• Derzlerin her iki yanı bantlarak astar bulaşması engellenir.

• KÖSTER FS-Pox-Primer-2K temiz bir fırça ile derzin her iki yanağına uygulanır ve bantlar kaldırılır.

• Astarın tam olarak kuruması (4-6 saat) beklenir.

• Derz derinliği PE esaslı fitil veya benzeri ile sınırlandırılır.

• Derzler KÖSTER Fugenspachtel FS-H veya KÖSTER FS-V ile doldurulur.


Sarfiyat: 200 ml/m2 veya 30-50gram/mtul derz

Ambalaj: 0,50 kg SET (A+B)

Teknik dökümanları inceleyerek ürün hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Teknik Dökümanlar

 1105 KOSTER FS Pox Primer 2K A Bilesen GBF  1105 KOSTER FS Pox Primer 2K B Bilesen GBF  1105 KOSTER FS Pox Primer 2K TF